VEILIGHEIDSMAATREGELENEr is geen minimum (of maximum) leeftijd vereist om toegang te krijgen tot de Openlucht TD. Alcohol drinken is echter niet toegelaten voor -16 jarigen en sterke dranken zijn verboden voor -18 jarigen.


In het kader van de veiligheidsmaatregelen die wij in acht dienen te nemen zullen alle rugzakken en handtassen aan een grondige fouille onderworpen worden. Deze fouille wordt uitgevoerd door professioneel veiligheidspersoneel. Wij vragen dan ook aan alle bezoekers om rugzakken en handtassen thuis te laten of tot een minimum te beperken.


VERBODEN:


Scherpe voorwerpen, honden, glas, blikjes, flessen, zak en andere messen, bekers, alcohol, drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen. Het beveiligingspersoneel kan de toegang tot het evenement voor iedereen die in het bezit is van deze verboden voorwerpen ontzeggen. Wij houden ons het recht toe om onmiddellijk de politie te bellen in geval we dit nodig achten.


Algemeen:


BINNEN = BINNEN. Om uw veiligheid beter te kunnen garanderen, zijn alle faciliteiten voorzien op het terrein. Dat wil zeggen dat u bij het verlaten van het festivaldomein geen toegang tot de site meer kan krijgen.


Tickets worden niet terugbetaald, noch omgeruild. Verloren of gestolen kaarten zullen niet worden vervangen of terugbetaald worden. Veranderingen aan de line-up geeft geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsbewijs. Tickets kunnen niet gebruikt worden voor commerciƫle of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie. De organisatie en hun medewerkers kunnen niet verantwoordelijk zijn voor schade, verlies, diefstal, noch voor om het even welk ander gebeurlijk ongeval. De toegang tot het evenement kan steeds geweigerd worden.


Einde van de OPENLUCHT TD is voorzien op zaterdag om 3u !!!


Noodgevallen:


Respecteer in het geval van een noodsituatie volgende veiligheidsinstructies:


- Blijf rustig

- Zorg voor je eigen veiligheid

- Volg de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel op


Bij een ernstig incident zal het programma, zoals het was gepland, onmiddellijk worden stopgezet.


Security:


We hebben een team van proffessionele security mensen die belast zijn met het waarborgen van uw veiligheid tijdens het evenement. Wij adviseren om strikt de instructies gegeven door het (beveiligings) personeel of organisatie te volgen.