COVID-19 / CORONAMAATREGELEN


De organisatie dient de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden strikt na te leven. 


Toegang tot de openlucht TD is enkel mogelijk wanneer u als bezoeker, naast een geldig toegangsticket, in het bezit bent van een COVID SAFE TICKET én je Identiteitskaart !!!   

Testen ter plaatse is niet mogelijk!!!

Bewijzen van vaccinatie of testen zijn niet voldoende! Het Covid Safe Ticket is verplicht !!!


Het Covid Safe Ticket (QR-code) mag digitaal aangeboden worden via de Covid Safe Be app op je smartphone of afgedrukt worden. Er zijn 3 mogelijke opties:

- Met de CovidSafeBe app kan je de QR-code ophalen die gescand wordt aan de ingang van de OPENLUCHT TD.

- Via mijngezondheid.be kan je de QR-code ophalen die je kan afdrukken en die  gescand wordt aan de ingang.

- Ouders van minderjarigen jongeren kunnen ook inloggen op mijngezondheid.be en daar de QR code eventueel ophalen voor hun kinderen.


Op het terrein kunnen alle remmen dus los en kan iedereen weer feesten als voorheen! 


Aan de inkom, waar de bezoekers nog niet gecontroleerd zijn, zijn de afstands- en mondmasker regels wel van toepassing!


Om als bezoeker een COVID SAFE TICKET te verkrijgen moet je aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

- voor vaccinatiecertificaten: volledige vaccinatie ten minste 2 weken geleden.
- voor herstelcertificaten: positieve PCR-test tussen 11 en 180 dagen geleden.
- voor testcertificaten: negatieve PCR-test (NAAT-test) met staalafname maximum 48 uur geleden of negatieve RAT-test (snelle antigenentest) met staalafname maximum 24 uur geleden. In het geval van een testcertificaat is het certificaat geldig tot het einde van de kalenderdag waarop het certificaat vervalt. Deze testen zijn op afspraak te doen in een testcentrum of bij de apotheek. Het gaat NIET over zelftesten !!! Deze zijn niet geldig !!! 


Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de bezoeker en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de organisatie verhaald worden.


Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. De toegang zal geweigerd worden !!!


Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke bezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de organisatie, kennis heeft van de geldende regels en deze naleeft.


De bovenstaande maatregelen kunnen in de aanloop naar de Openlucht TD op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.


Meer info over het CST:

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket


Bij afgelasting van het evenement zullen de tickets geldig zijn voor de editie van 24 juni 2022.


Er is geen minimum (of maximum) leeftijd vereist om toegang te krijgen tot de Openlucht TD. Alcohol drinken is echter niet toegelaten voor -16 jarigen en sterke dranken zijn verboden voor -18 jarigen.


In het kader van de veiligheidsmaatregelen die wij in acht dienen te nemen zullen alle rugzakken en handtassen aan een grondige fouille onderworpen worden. Deze fouille wordt uitgevoerd door professioneel veiligheidspersoneel. Wij vragen dan ook aan alle bezoekers om rugzakken en handtassen thuis te laten of tot een minimum te beperken.


VERBODEN:


Scherpe voorwerpen, honden, glas, blikjes, flessen, zak en andere messen, bekers, alcohol, drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen. Het beveiligingspersoneel kan de toegang tot het evenement voor iedereen die in het bezit is van deze verboden voorwerpen ontzeggen. Wij houden ons het recht toe om onmiddellijk de politie te bellen in geval we dit nodig achten.


Algemeen:


BINNEN = BINNEN. Om uw veiligheid beter te kunnen garanderen, zijn alle faciliteiten voorzien op het terrein. Dat wil zeggen dat u bij het verlaten van het festivaldomein een nieuw ticket zal moeten kopen om opnieuw toegang tot de site te krijgen.


Tickets worden niet terugbetaald, noch omgeruild. Verloren of gestolen kaarten zullen niet worden vervangen of terugbetaald worden. Koop je tickets enkel bij de gevestigde voorverkoopadressen. Veranderingen line-up geeft geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsbewijs. Tickets kunnen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie. De organisatie en hun medewerkers kunnen niet verantwoordelijk zijn voor schade, verlies, diefstal, noch voor om het even welk ander gebeurlijk ongeval. De toegang tot het evenement kan steeds geweigerd worden.


Einde van de OPENLUCHT TD is voorzien op zaterdag om 3u !!!


Noodgevallen:


Respecteer in het geval van een noodsituatie volgende veiligheidsinstructies:


- Blijf rustig

- Zorg voor je eigen veiligheid

- Volg de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel op


Bij een ernstig incident zal het programma, zoals het was gepland, onmiddellijk worden stopgezet.


Security:


We hebben een team van hoog opgeleide security mensen die belast zijn met het waarborgen van uw veiligheid tijdens het evenement. Wij adviseren om strikt de instructies gegeven door het (beveiligings) personeel of organisatie te volgen.